A.I.S.E
Начален екран

Нов символ върху вашите опаковки – за вас и бъдещите поколения

Постепенно след края на 2005 г. ще виждате все по-често този символ върху опаковките на сапуни, перилни препарати и продукти за поддръжка във вашата страна.

Какво означава той?

Представители на отрасъла стартираха нова схема в цяла Европа – Хартата за устойчиво почистване, за да развиват устойчивостта сред фирмите, произвеждащи перилни препарати и други битови и професионални хигиенни продукти. Това ще подпомогне за защитата на здравето и безопасността на хората и за опазването на околната среда за бъдещите поколения.

Ако видите знака(ците) на Хартата върху перилен препарат или хигинен продукт, това означава, че фирмата е поела ангажимент по схемата.

Какъв може да бъде вашият принос?

Върху опаковките ще намерите обща информация със съвети за безопазна и по-екологосъобразна употреба на продуктите.

Можете да използвате интернет връзките за повече информация или консултации във връзка с тези съвети!

Възможно е да попаднете на следните разновидности на основния знак – те могат да се прилагат при еднакви условия, но за определени категории продукти.


Пране
Съдове
Хигиена
Промишлени и административни препарати за подови покрития Други продукти