A.I.S.E
home

Tähis pakenditel, teie ja tulevaste põlvede hüvanguks

Alates 2005. aasta lõpust võib seda sümbolit üha rohkem näha seepide, pesuainete ja hooldustoodete pakenditel.

Mida see tähendab?

Tööstus on alustanud uut üleeuroopalist projekti - säästva puhastamise hartat - et propageerida säästvat arengut ettevõtetes, mis toodavad pesuaineid ja muid majapidamises kasutatavaid ning professionaalseid puhastustooteid. See aitab kaitsta inimeste tervist, tagada turvalisust ning säilitada keskkonda tulevastele põlvedele.

Kui näete pesuainel või puhastustootel harta sümbolit/sümboleid, tähendab see vastava ettevõte osalemist selles projektis (rohkem infot).

Kuidas Teie aidata saate?

Üldiseid näpunäiteid toodete ohutuks ja keskkonnasõbralikumaks kasutamiseks leidub alati toote pakendil.

Rohkema info saamiseks klõpsake olemasolevatel linkidel!

Võite näha põhisümboli järgmisi variatsioone, mida võidakse rakendada samadel tingimustel, kuid erinevatele tootekategooriatele.


pesupesemine
nõudepesemine
puhastamine
põrandad muud tooted