A.I.S.E
home

Simbolis ant jūsų pakuočių – jums ir ateities kartoms

Nuo 2005 m. pabaigos šį simbolį savo šalyje vis dažniau matysite ant muilo, ploviklių ir namų priežiūros priemonių.

Ką jis reiškia?

Ši nauja visos Europos programa – Tvarios švaros chartija – buitinės chemijos pramonėje pradėta įgyvendinti skatinant darnią ir subalansuotą ploviklius ir kitas buitines bei profesionalias valymo priemones gaminančių bendrovių veiklą. Tai padės saugoti žmonių sveikatą, užtikrinti jų saugumą ir išsaugoti aplinką ateities kartoms.

Chartijos simbolis (-liai) ant ploviklio ar valymo priemonės reiškia, kad bendrovė dalyvauja šioje programoje (norite gauti daugiau informacijos?).

Kaip galite prisidėti?

Ant pakuočių pateikiama tam tikra bendro pobūdžio informacija apie saugius ir ekologiškus priemonių naudojimo būdus.

Norėdami gauti daugiau informacijos ar pasikonsultuoti dėl šių patarimų, spragtelėkite nurodytus interneto svetainių adresus!

Gali būti pateikti tokie pagrindinio simbolio variantai; jie gali būti naudojami tomis pačiomis sąlygomis, tačiau specifinėms priemonių kategorijoms.


skalbimas
indai
valymas
grindys kiti produktai