A.I.S.E
home

Apzīmējums uz iepakojuma, Jums un nākamajām paaudzēm

Pakāpeniski, sākot no 2005. gada beigām, Jūs redzēsiet šo apzīmējumu parādāmies uz ziepju, mazgāšanas un kopšanas līdzekļu iepakojuma visā Latvijā.

Ko tas apzīmē?

Rūpniecība visā Eiropā ir sākusi īstenot jaunu Ilgtspējīgas tīrīšanas hartu, lai veicinātu ilgtspējību to uzņēmumu vidū, kas ražo mazgāšanas līdzekļus un citus sadzīves un profesionālos tīrīšanas produktus,. Tas palīdzēs aizsargāt cilvēku veselību un drošumu un saglabāt apkārtējo vidi nākamajām paaudzēm.

Kur vien Jūs redzat Hartas apzīmējumu (-us) uz mazgāšanas vai tīrīšanas līdzekļa, tas nozīmē, ka uzņēmējsabiedrība ir iesaistījusies šī plāna īstenošanā (vairāk informācijas?).

Kā Jūs varat sniegt savu ieguldījumu?

Uz iepakojuma sniegta vispārēja informācija, kurā ietverti padomi Jums, kā lietot produktus droši un videi nekaitīgākā veidā.

Jūs varat noklikšķināt uz saitēm, lai iegūtu plašāku informāciju vai saņemtu konsultāciju attiecībā uz šiem padomiem!

Jūs varat apskatīt šādus galvenā apzīmējuma variantus; tos iespējams lietot ar vieniem un tiem pašiem nosacījumiem, taču noteiktās izstrādājumu kategorijās.


veļas
trauku mazgāšana
tīrīšana
grīdu kopšana citi