A.I.S.E
Tips voor veilig gedrag

Tips voor veilig gedrag

Schoonmaakproducten voor huishoudelijk gebruik zijn veilig als ze gebruikt en opgeslagen worden volgens de instructies die in detail op het etiket vermeld staan. Zorg er altijd voor dat u de aanwijzingen leest en opvolgt. Met de volgende zinnen en symbolen (die vanaf oktober 2005 op de verpakkingen van was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten zullen verschijnen) moet altijd rekening worden gehouden.

Buiten bereik van kinderen bewaren. Oogcontact vermijden. Bij oogcontact grondig uitspoelen met water. Na gebruik de handen afspoelen en drogen. Bij een gevoelige of beschadigde huid langdurig contact met het product vermijden.
Niet inslikken. In geval van inslikken een arts raadplegen. Het product in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Niet mengen met andere producten. Na gebruik de ruimte ventileren.
Breng de inhoud van de navulling uitsluitend over in de originele verpakking.