A.I.S.E
Home

Een symbool op uw verpakkingen, voor u en de komende generaties

Tegen eind 2005 zult u dit symbool stapsgewijs zien verschijnen op de verpakkingen van zeep, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten in uw land.

Wat betekent het?

De industrie is voor heel Europa begonnen met een nieuw initiatief, het Charter voor Duurzaam Schoonmaken, om duurzaamheid te bevorderen bij bedrijven die was- en reinigingsmiddelen en andere onderhoudsproducten voor huishoudelijk en professioneel gebruik produceren. Dit zal helpen om de gezondheid en de veiligheid van de burgers te bewaren en het milieu voor de komende generaties te beschermen.

Als u op een was- en reinigingsmiddel of een onderhoudsproduct het symbool respectievelijk de symbolen van het Charter ziet, weet u dat het Bedrijf zich aan dit Charter heeft verbonden (meer info).

Hoe kunt u bijdragen?

Op de verpakking vindt u algemene informatie die bedoeld is als tip om de producten veilig en milieuvriendelijk te gebruiken.

U kan op de links klikken voor bijkomende informatie of voor advies over deze tips!

U kunt ook volgende varianten van het hoofdsymbool zien. Ze kunnen onder dezelfde voorwaarden gebruikt worden, maar voor specifieke categorieën producten.


wasgoed
vaat
(algemene) reiniging
Industriële en Institutionele vloerreiniging/applicaties Overige