A.I.S.E
Home

Et symbol på emballasjen for deg og fremtidige generasjoner

Fra slutten av 2005 og fremover vil du gradvis se dette symbolet dukke opp på emballasje for såpe, rengjøringsmidler og vedlikeholdsprodukter der du bor.

Hva betyr det

Industrien har startet en ny plan for hele Europa, Charteret for bærekraftig rengjøring, som tar sikte på å fremme bærekraftige produkter hos selskaper som produserer vaskemidler og andre rengjøringsmidler for husholdningen og for profesjonell rengjøring. Dette vil bidra til å trygge folks helse og sikkerhet og beskytte miljøet for kommende generasjoner.

Overalt hvor du ser charterets symbol(er) på et vaskemiddel eller et rengjøringsprodukt, betyr det at selskapet har forpliktet seg til å følge denne planen (mer info?).

Hvordan kan du bidra?

Noen vanlige opplysninger gis på emballasjen for å tipse deg om hvordan du bruker produktene trygt og på en mer miljøtilpasset måte.

Du kan klikke på lenkene for å få flere opplysninger, eller for å få råd om disse tipsene!

Du kan se følgende varianter av hovedsymbolet. Disse kan benyttes under samme vilkår, men for særskilte produktkategorier.


klesvask
oppvask
rengjøring
gulv andre