A.I.S.E
Home

Symbol na opakowaniach - dla konsumentów i przyszłych pokoleń

Począwszy od końca 2005 roku klienci na opakowaniach mydeł, detergentów i środków czyszczących coraz częściej będą w swoich krajach spotykać ten symbol.

Co oznacza symbol?

W branży zainicjowano nowy ogólnoeuropejski program – „Kartę na rzecz zrównoważonych środowiskowo środków i systemów czyszczących” celem promowania zasady zrównoważonego rozwoju wśród producentów detergentów oraz innych środków czyszczących przeznaczonych do użytku domowego, jak i przemysłowego. Powyższa inicjatywa przyczyni się do ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz do zachowania środowiska naturalnego dla przyszłych pokoleń.

Zamieszczenie symbolu(ów) Karty na środku czyszczącym oznacza, że producent jest zaangażowany w opisaną inicjatywę (dodatkowe informacje).

Jak można wnieść swój wkład w Program?

Niektóre powszechnie dostępne informacje zamieszane są na opakowaniach produktów i zawierają wskazówki dotyczące bezpiecznego ich użytkowania w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub objaśnień wskazówek można kliknąć na powyższe linki!

Istnieją następujące warianty głównego symbolu – są one stosowane w takich samych warunkach, ale dla innych kategorii produktów.


pranie
mycie naczyń
sprzątanie
mycie podłóg inne