A.I.S.E
Home

Symbol na obale, pre Vás a budúce generácie

Ku koncu roka 2005 sa vo svojej krajine budete postupne stretávať s týmto symbolom objavujúcim sa na baleniach mydla, pracích prostriedkov a čistiacich prostriedkov.

Čo to znamená?

Toto odvetvie zahájilo nový celoeurópsky program tzv. „Chartu trvalo udržateľného čistenia“ – s cieľom propagovať koncepciu udržateľnosti medzi spoločnosťami vyrábajúcimi pracie prostriedky - detergenty a iné čistiace prostriedky pre domácnosti i profesionálne použitie. Pomôže to ochrániť ľudské zdravie a bezpečnosť, ako aj uchovať životné prostredie pre budúce generácie.

Vždy, keď na pracom prostriedku - detergente alebo čistiacom prostriedku uvidíte symbol (symboly) Charty, znamená to, že daná firma sa zaviazala dodržiavať uvedenú koncepciu (viac informácií?).

Ako môžete prispieť?

Na obaloch sa uvádza pár všeobecných údajov s tipmi na bezpečné používanie výrobkov spôsobom, ktorý je environmentálne vhodnejší.

Ďalšie informácie alebo odporúčania k týmto tipom získate, ak kliknete na odkazy!

Stretnúť sa môžete s týmito variantmi hlavného symbolu; môžu sa aplikovať za rovnakých podmienok, ale pre konkrétne kategórie výrobkov.


pranie
riady
čistenie
podlahy Ďalšie