A.I.S.E
Deklarationen

Deklarationen

Företag som ansöker om Deklarationen om hållbar rengöring kontrolleras av oberoende organ för att se om företagen tar hänsyn till hållbarheten när de utvecklar och tillverkar sina produkter. Dessa organ ser till att produkterna tillverkas på ett säkert sätt och att företagen tar hänsyn till miljön genom att använda kemikalier och naturtillgångar (t.ex. vatten) på ett mer effektivt sätt. Med hjälp av effektiv förvaltning ser de också till att produkterna som företagen producerar är säkra för det specifika användningsområdet. Målet är att skapa mer hållbara produktions- och konsumtionsvanor.

Alla företag som åtar sig att följa programmet lämnar information för att kunna mäta den totala prestandan hos industrin för tvålprodukter, rengöringsmedel och underhållsprodukter när det gäller ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. De åtar sig också att ge bättre säkerhetsanvisningar för konsumenter och kunder.

För att få mer information om detta initiativ, titta vidare på denna webbplats eller kontakta din nationella branschorganisation eller företaget direkt.