A.I.S.E
Home

En symbol på dina förpackningar, för dig och framtida generationer

Från och med slutet av 2005 kommer du successivt att se denna symbol på förpackningar med tvätt- och diskmedel och andra rengöringsprodukter i ditt land.

Vad betyder symbolen?

Branschen har inlett ett nytt paneuropeiskt program, Deklarationen om hållbar rengöring (Charter for Sustainable Cleaning), för att främja hållbarhet bland företag som tillverkar tvätt- och diskmedel och andra rengöringsprodukter för hushåll och företag. Detta skall bidra till att värna människors hälsa och säkerhet samt skydda miljön för framtida generationer.

När du ser deklarationens symbol eller symboler på t ex ett tvättmedel eller ett rengöringsmedel betyder det att företaget har åtagit sig att följa programmet (mer info?).

Hur kan du bidra?

Det finns en del allmän information på förpackningen för att ge dig tips om hur du kan använda produkten på ett säkert sätt och även på ett mer miljövänligt sätt.

Du kan klicka på länkarna för mer information eller för att få råd om dessa tips!

Det finns följande varianter av huvudsymbolen. Dessa kan tillämpas under samma förhållanden men för specifika produktkategorier.


tvätt
disk
rengöring
golv övrigt