A.I.S.E
Vilka ligger bakom programmet?

Vilka ligger bakom programmet?

Programmet har startats på initiativ av A.I.S.E., det officiella representativa organet för den europeiska industrin för tvålprodukter, rengöringsmedel och underhållsprodukter. Deklarationen omfattar samtliga 27 EU-medlemsstater + Norge, Island och Schweiz och är tillgänglig för alla företag eller distributörer av dylika produkter inom denna region.

Detta för vidare A.I.S.E.s tradition att främja säker användning av produkter och samtidigt ta hänsyn till miljön och skapa mer hållbara konsumtionsvanor.