A.I.S.E
Het Charter

Het Charter

Bij bedrijven die tot het Charter voor Duurzaam Schoonmaken willen toetreden, wordt door onafhankelijke auditors vastgesteld of zij bij het ontwikkelen en produceren van hun producten rekening houden met het aspect "duurzaamheid". Aldus is gegarandeerd dat hun producten veilig gemaakt worden waarbij rekening wordt gehouden met het milieu door een efficinter gebruik van chemische stoffen en natuurlijke hulpmiddelen (bijvoorbeeld water). Door een effectief management zorgen zij er ook voor dat de producten die ze maken, veilig zijn als ze voor hun eigenlijke doel gebruikt worden. Het is de bedoeling om bij productie en bij consumptie tot duurzamere modellen te komen.

Alle bedrijven die zich aan het Charter committeren, verstrekken gegevens om de globale prestaties te kunnen meten van de branche die zepen, was- en reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten maakt, voor wat betreft economische, sociale en milieugerelateerde aspecten. Ze verbinden zich ook ertoe om aan de consumenten en klanten betere veiligheidsinformatie te verstrekken.

Voor meer details over dit initiatief kunt u door deze website surfen of contact opnemen met uw nationale vereniging of rechtstreeks met het bedrijf.